събота, 9 юни 2012 г.


“You only live once, but if you do it right, once is enough.”
- Mae West

Няма коментари:

Публикуване на коментар