събота, 19 май 2012 г.


"Great minds discuss ideas;
average minds discuss events;
small minds discuss people."

-Eleanor Roosevelt

Няма коментари:

Публикуване на коментар